Σε περίπτωση αποχώρησης του Γ.Παπανδρέου, ποιός είναι ο καταλληλότερος να τον αντικαταστήσει;
 • 31.41%  
 • 21.01%  
 • 7.32%  
 • 1.22%  
 • 3.08%  
 • 1.36%  
 • 5.7%  
 • 28.91%  
Total votes: 10106
Leave a comment
 • Post your comment with:
              OR Sign In to AddPoll.com
 • remain 5000 characters
close preview