Θέλετε να γίνει η Ελλάδα, πολυπολιτισμικό κράτος;
1 Comment
Κώστας Τρύφωνος from 4 years 12 months
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που κατοικήτε από Αυτόχθονες !
Leave a comment
  • Post your comment with:
                OR Sign In to AddPoll.com
  • remain 5000 characters
close preview