<p> Trước những tác dụng phụ không mong muốn càng ngày càng phổ biến và phức tạp của thuốc tây. Trước khi chơi thể thao: phát động làm nóng các cơ. Theo Đông y, rượu là một vị thuốc, đặc tính cay ngọt, nóng rượu vào cơ thể sẽ đi tới tâm kinh và can. Gốc sinh ra bệnh theo Đông y là suy giảm chức năng của các tạng trong cơ thể. Đây là nguy&eci
close preview