Hiện nay, với hơn ninety% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm thông tin về các sản phẩm, dịch vụ cho chúng ta thấy khách hàng trên Google là một nguồn khổng lồ. Lợi ích khi bạn áp dụng quảng cáo trên Google Adwords là một nguồn lợi nhuận không tưởng. - Bất kể ngân sách của bạn là bao nhiêu hoặc lượng thời gian ít ỏi
close preview