سیستم های نظارتی پیشرفته و امروزی، اهمیت بیشتری نسبت به سالیان قبل پیدا کرده اند. نظارت بر امنیت عمومی، ترافیک، اموال و جلوگیری از ارتکاب جرم تبدیل به یک بخش جدایی ناپذیر از جامعه امروز شده است. از این رو تجهیزات مورد استفاده در این زمینه، پیچیده و تخصصی تر شده اند و الزاماتی برای محافظت از آن ها مورد نیاز است. بخشی از دوربین های مدار بسته و سیستم های نظارتی در مکان هایی قرار گرفته اند که احتمال رعد و برق و یا نوسانات جریان برق وجود دارد. این نوسانات ممکن است در کابل کشی برق، ویدیو یا دیتا ایج
close preview