1 chương trình sự kiện, mỗi bữa tiệc,… được diễn ra tất cả đều mang các ấn phẩm in công nghệ số để quảng bá hình ảnh và nhãn hàng, cũng như tạo ko gian ấn tượng, lôi kéo sự tụ họp của các bạn và người tham chương trình sự kiện. các thông báo khuyến mại, quảng bá sản phẩm đều với sự góp mặt của những ấn phẩm in khoa học số, in hiflex đây là một phương thức truyền vận tải thông báo đến mọi người 1
close preview