Bagi seorang wanita, menjaga penampilan adalah salah satu hal yang betul-betul semestinya untuk dikerjakan. Hampir semua wanita berharap senantiasa tampil sempurna di tiap acara. Sayangnya, ada banyak hal yang membikin wanita merasa kurang percaya diri, salah satunya yaitu dengan adanya komedo. Komedo sendiri diakibatkan oleh adanya kotoran yang menyumbat pori-pori. Komedo tentu akan sangat mengganggu penampilan Anda. Komedo umum muncul di zona hidung. Pada awalnya cuma berupa sumbatan berwarn
close preview