گوشواره‌ی مناسب برای چهره‌های گرد اگر دارای صورتی گرد هستید، به این معنی که فاصله‌ی دو گونه‌ی شما با اندازه‌ی چانه‌تان چندان فرقی ندارد، باید از گوشواره‌های بلند و آویزان استفاده کنید. گوشواره‌های آویزان و بلند چهره‌ی شما را کمی بلندتر نشان داده و باعث می‌شوند که گردی صورت شما کمتر به چشم بیاید. این گوشواره‌ها شکل صورت شما را جذاب‌تر کرده و بهترین انتخاب برای شما هستند. خرید طلا زیر نمونه‌هایی از گوشواره‌های مناسب برای چهره‌ی گردتان را مشاهده می‌کنید. خرید اینترنتی گوشواره طلا برای
close preview