Theo bạn, hải chiến Hoàng Sa nói lên điều gì?
  • 33.19%  
  • 12.18%  
  • 1.68%  
  • 52.94%  
Tổng bình chọn: 238
close preview